HEM | FÖRETAGET | TJÄNSTER | KUNDER | LÄNKAR | PARTNERS | KONTAKT

   
 
 
 
 
 
Kunder
 
Vi på NVS har många kunder som gläds av våra tjänster. Kunderna varierar, men består framför allt av företag. Exempel på våra kunder hittar ni nedan.
   
PiteBo AB
PiteBo är ett av de företag som hör till våra kunder. Tjänster som vi utför åt PiteBo är till exempel fastighetsjour och störningsjour.
[Mer Info.]


Furunäsets Företagsby
Samma gäller för Furunästets företagsby, där vi bland annat ronderar i byggnaderna som hör företagsbyn till. [Mer Info.]

NLL

Lindbäcks hyresfastigheter
  Pitehamn AB
Rondering och säkerhetskontroll av Haraholmens Djuphamn. [Mer Info.]

Piteå Kommun
När Piteå kommuns vaktmästare slutar för dagen tar NVS-bevakning över tillsynen av kommunens fastigheter. [Mer Info.]

RAWI

BDB fastigheter